Leppneeme

Hara

Tapurla

TILGU

Ristna

TERE TULEMAST

MTÜ HARJU KALANDUSÜHING

                       Harju municipalities

MTÜ Harju Kalandusühingu e. Soomelahe lääneosa e. Harjumaa kalanduspiirkonna kohaliku algatusrühma tegevuspiirkond asub Harjumaa järgmiste omavalitsuste territooriumil: Padise, Keila, Harku, Viimsi, Jõelähtme ja Kuusalu vald, Paldiski, Maardu ja Loksa linn, kuid sinna ei kuulu otseselt Tallinn.

 Harju Kalandusühing moodustati 14.07.2008. a., kui vabatahtlik tulu mittetaotlev ühendus, kelle põhieesmärk on Harju kalanduspiirkonna säästev arendamine, tegevuspiirkonna strateegia väljatöötamine ning strateegia eesmärkide elluviimine.

Ühing on jaotatud osakondadeks, mis kattuvad tegevuspiirkonna omavalitsuse piiridega. Ühingu kõrgeim võimuorgan on üldkoosolek, igapäevaseid küsimusi lahendab 7 liikmeline juhatus.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                image004 

 

Läänemere kalandusrühmade ühine hülge- ja kormoraniprojekt *) on äratanud huvi ka Kanadas, kus hülgeprobleem on väga tõsine. Kanadalased kutsusid projektiesindajad Esko Taanila ja Marjo Tolvaneni (Leader Sepra ry) videokonverentsile, millest võtsid osa ka Petri Suuronen (Luke) ja Sara Köningson (Rootsi Põllumajandusülikool, SLU).

https://www.saltwire.com/newfoundland-labrador/business/seals-not-just-a-canadian-problem-baltic-sea-group-also-pushing-for-solutions-100607515/ 

 4. oktoobrill toimus videokonverents, kus lisaks Läänemere kalandusrühmadele osalesid inimesed USA-st ja Kanadast. 

Varsti täiendame teabega, mis jäi kõlama konverentsil.

*) Kevadel lõppenud Läänemere kalandusrühmade ühise hülge- ja kormoraniprojekti veebisait sisaldab kogu projektis toodetud materjali https://balticfisheries.com/

Hüljes söömas hülgepäeva

 Hüljes söömas hülgepoega

 

 

VÄÄRTUSED