Harju Kalandusühing
OHHOO

VISIOON

Harjumaa kalanduspiirkond on elujõuline kogukond, mis suudab täita rannakalurite ootusi.
 

 

MTÜ HARJU KALANDUSÜHING 

+372 50 55 357

info@harjukalandus.eu

Tapurla Sadam
Tapurla
74721 Harjumaa

TILGU

Leppneeme

Hara

Tapurla

Laxter 680