TILGU

Leppneeme

Hara

Tapurla

Laxter 680

Kord kehtestatakse Maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 14 lõike 2 punkt 1 alusel.

 

1.       Projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaeg ning tegevused, mille elluviimiseks on võimalik projektitoetust taotleda, teavitatakse veebilehel ja kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe kaudu vähemalt 20 tööpäeva enne projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaja algust.

2.       Projektitoetuste taotluste vastuvõtt on avatud vähemalt 5 (viis) tööpäeva. Projektitoetuse taotlusi saab esitada:

2.1.  Digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Digitaalselt esitatud taotlused registreeritakse juhul, kui need on saadetud hiljemalt kell 24.00 taotluste vastuvõtmise tähtaja viimasel päeval.

2.2.   E-kirjaga dokumendi esitamisel selleks ettenähtud e-posti aadressile saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse dokumendi laekumise kohta HKÜ e-postkasti. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.

2.3.  Saata postiga aadressile Tapurla küla, Kuusalu vald, Harjumaa, 74721. Postiga saadetud taotlused registreeritakse juhul kui need kannavad vähemalt taotluste vastuvõtmise tähtaja viimase päeva postitemplit.

2.4.  Võetakse vastu Harju Kalandusühingu bürooruumides aadressil Tapurla Sadam, Tapurla küla, Harjumaa.

2.5.  Projektitoetuste dokumente võib esitada isiklikult Ristna, Tilgu, Leppneeme, Neeme ja Tapurla sadamates, sellest eelnevalt kokku lepitult.

3.       Projektitaotlus registreeritakse dokumendiregistris vastavalt Avaliku teabe seadusele.

4.       Dokumendiregistrisse kantakse saabunud ja väljastatud dokumentide kohta vähemalt järgmised andmed:

4.1.  kellelt on saabunud või kellele väljastatud;

4.2.  saabumise või väljastamise kuupäev;

4.3.  mil viisil dokument saabus või väljastati (elektronposti, posti, faksi või kulleriga või anti üle isiklikult);

4.4.  dokumendi rekvisiidid;

4.5.  dokumendi liik (avaldus, märgukiri, resolutsioon, teabenõue, kiri vms);

4.6.  dokumendi suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud.

5.       Dokumendi andmeid säilitatakse dokumendiregistris senikaua, kui säilitatakse dokumenti. 

6.       Projektitaotluse dokumente säilitatakse 4 aastat.