TILGU

Leppneeme

Hara

Tapurla

Laxter 680

K U T S E  koolitusele  

Aeg: 09.02.2017 kell 9.15-16.45
Koht: Tallinnas hotelli Tähetorni seminariruumis asukohaga Tähetorni 16 (vt asukohta SIIN)

Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Avatud ülikooli ning Veterinaar- ja Toiduametiga korraldab neljapäeval, 9. veebruaril algusega kell 9.15 Tallinnas hotelli Tähetorni seminariruumis koolituse „Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted".

Sihtrühm: Harjumaa kalanduspiirkonnas kalakäitlemisega (kalatoitude valmistamisega) isiklikus majapidamises tegelevad või kalatoodete käitlemisega alustamist kavandavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad. Parima koolitustulemuse tagamiseks ootame osalema kuni 35 huvilist.
Eesmärk: tutvustada toiduseaduse sätteid ja kavandatavaid muudatusi, toiduhügieeni nõudeid ning kalakäitlemise riskihindamise tegureid (HACCP) vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Koolituse lõpus sooritatakse test, mille läbinuile väljastatakse Eesti Maaülikooli tunnistus.

Lektorid: 
Tiina Hiis, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna loomse toidu büroo juhataja
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
Ain Zereen, Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo juhataja
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor

Ajakava, lisateave ja registreerumine (kuni 06.02.2017 kl 12) lingil http://www.kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=877 (lehe allosas). Koolitustunnistuse väljastamiseks palun märkida „Lisainfo“ lahtrisse oma isikukood.

 

Rohkele osalushuvile lootes

 

Kalanduse teabekeskuse töörühm

 

 Hotell Tähetorni

 

Juhime tähelepanu mõnedele tähtsatele muudatused kalapüügieeskirjas ja püügiandmete esitamises mis hakkasid kehtima aasta algusest.

  • Jadasse asetatud nakke- ja raamvõrk ei tohi harusid moodustada, välja arvatud meres võrguga, mille silmasuurus peab olema vähemalt 130 mm.
  • Alarajoonis 32 (Soome leht) alla 3 meetri sügavuses vees nakke- või raamvõrguga, mille silmasuurus on väiksem kui 110 mm – 1. detsembrist 31. Märtsini.
  • Sulgeda püünistega, välja arvatud silmutorbikute ja õngejadadega püügil, üle 1/3 vooluveekogust või vooluveekogul olevate saarte (madalike) vahelise vooluosa laiusest, siseveekogust, Võrtsjärv välja arvatud, merel väina või lahe laiusest, jättes vabaks ristlõike sügavaima osa, ning Lämmijärvel Eesti territoriaalvee laiusest, jättes vabaks laevatee.
  • Püüda kala harrastuspüügi vahenditega seisevpüünistele lähemal kui 25 m.
  • Püügipäevikulehe veergu 5 märgitakse püügivahendi tüüp, kasutades järgmisi nimetusi või koode: 

EDUKAT UUT AASTAT!

Kala ehteis

 

 

 

 

 

 

 

Harju Kalandusühing korraldab Tilgu sadamas piirkondliku teabepäeva neljapäeval 09.02.2017, algusega kall 17.00, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

 Osalemiseks palume eelregistreerida hiljemalt 07.veebruariks aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või telefonil 512 7754.

 

 

 

Õpituba.

Kalatoitude valmistamine koos Vladislav Koržetsiga.

Teisipäeval 22.11.2016 12.00 – 17.00 Viimsis Rannarahva muuseumis.

Kohtade arv on piiratud.

Osalemiseks registreeri aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 EkQ 4lUA