TILGU

Leppneeme

Hara

Tapurla

Laxter 680

Kalanduse teabekeskus korraldab teabepäevad kalapüügisaagikust mõjutavatest Eesti vete võõrliikidest

16. veebruaril kell 10-13 Tallinnas hotellis Susi.

Käsitletavad põhiteemad:

  • Kalapüügisaagikust mõjutavad Eesti vete peamised võõrliigid: ümarmudil, mudakrabi jt. Ülevaade võõrliikide mõjust kalavarudele praeguses ja tulevikuvaates.
  • Rahvusvahelised näited levinumate võõrliikide mõjust kalandusele.

24.11.2016 toimus Tallinnas seminar karbi- ja vetikakasvatuse võimalustest Läänemeres.

Seminari videosalvestis on köttesaadav lingil https://youtu.be/eeagVGx-yZQ

 

 

 

 

Pilt on parem, kui sõnad - vaata Helsinkin Sanomate videot.

Soome uudist eesti keeles loe SIIT

Kui sellest vähe, siis veel Postimehe uudis.

 

 

 

Enam pole vaja püügiandmeid paberil esitada, selleks on mobiiliäpp.

Loe Maaeluministeeriumi lehelt, mida sa teha saad.

Uue rakenduse kasutusjuhendiga tutvu SIIT

 

 

 

 

 

Harju Kalandusühing kuulutab välja konkursi TEHNILISE SEKRETÄRI ametikoha täitmiseks (osaline tööaeg – 0,2 kohta).
TEHNILISE SEKRETÄRI põhiülesanneteks on taotlejatelt laekuvate toetustaotluste vastuvõtmine, dokumentide registreerimine ning sisestamine programmidesse vastavalt juhendmaterjalidele ning teostada kontrolli toetustaotluste üle vastavalt kontrolli protseduuridele.
Kandidaadilt eeldame:
head pingetaluvust ja toimetulekut kõige erinevamates suhtlussituatsioonides
head arvuti kasutamise oskust (MS Office)
isikliku auto ja B-kategooria juhilubade olemasolu
konfidentsiaalsus – informatsiooni kontrollitava kohta tohib jagada ainult selleks määratud isikutele
head suhtlus ja eneseväljendusoskust kõnes ja kirjas
korrektsust
Kasuks tuleb:
projektijuhtimise kogemus
Pakume konkurentsivõimelist palka, eneseteostusvõimalust Harjumaa arendamisel ning mitmekesist tööd. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Avaldus, CV ja motivatsioonikiri palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2017 aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Täiendav info tel. 5127754

Harju Kalandusühing kuulutab välja konkursi ELAVDAJA ametikoha täitmiseks (osaline tööaeg – 0,5 kohta).
ELAVDAJA põhiülesanneteks on Harju Kalandusühingu strateegia elluviimisele kaasaaitamine, taotlejate nõustamine toetuste taotlemisel ja projektitoetuste rakendamisel.
Kandidaadilt eeldame:
algatusvõimet ja loovust
head arvuti kasutamise oskust (MS Office)
isikliku auto ja B-kategooria juhilubade olemasolu
Rannakalanduselu tundmine, väikelaevajuhi tunnistust/kogemust
head suhtlus ja eneseväljendusoskust kõnes ja kirjas
korrektsust ja pingetaluvust
Kasuks tuleb:
kõrgharidus
projektijuhtimise kogemus
võõrkeelte oskus
Pakume konkurentsivõimelist palka, eneseteostusvõimalust Harjumaa arendamisel ning mitmekesist tööd. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Avaldus, CV ja motivatsioonikiri palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2017 aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Täiendav info tel. 5127754