TILGU

Leppneeme

Hara

Tapurla

Laxter 680

Harju Kalandusühing kuulutab välja konkursi

HARJU KALANDUSÜHINGU ELAVDAJA

Ametikohale (osaline tööaeg – 0,3 kohta)

NÕUDED KANDIDAADILE:

Keskharidus

Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, suur algatusvõime

Kohusetundlikkus, otsustusvõime

Korrektsus ja tähtaegadest kinnipidamine

Rannakalanduselu tundmine

Hea eesti, inglise, vene ja soome keele oskus

Hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word, Powerpoint)

Omalt poolt pakume unikaalset võimalust kujundada rannakalanduse tulevikku  ja juhtida selle igapäevategevust, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, eneseteostuse võimalust.

CV ja motivatsioonikiri palume saata e – kirja teel hiljemalt 1. maiks Harju Kalandusühing juhatuse esimehele Kaido Vagiströmile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Euroopa Komisjoni poolt on algatatud avalik konsultatsioon, mis keskendub Euroopa Kalandusfondi (EKF) järelhindamisele ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) tulevikule pärast 2020. aastat.

Konsultatsiooni puudutav täpsem teave on avalikult kättesaadav Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi kodulehel - http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_et.htm.

Arvamuse avaldamiseks tuleb täita veebipõhine küsimustik. 

Arvamust on võimalik avaldada nii organisatsiooni, kui ettevõtte tasandil, kui ka üksikisikuna kuni18.maini 2016.a