Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2020

Harju Kalandusühingu teabepäev veebis

PRIA veebilehel 

Meetme määrus