KOOSTÖÖPROJEKTI TULEMUSARUANNE

 

Koostööprojekti nimetus: Osalemine toidumessil SÖÖMA 2017.

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja MTÜ Harju Kalandusühing.

Koostööprojekti sihtrühm: Kalanduspiirkondade toitlustusettevõtted ja kala väiketöötlejad.

MTÜ Harju Kalandusühing osalejad: Ankara UÜ, Raido Vagiström, Tapurla Kaluriühistu, Tilgu Kalur OÜ ja Soome kalandusrühmast Esko Fisherman Food.

Koostööprojekti periood: Toidumess toimus perioodil 05.05.17 - 06.05.2017.

Koostööprojekti eesmärk: Kalandusvõrgustiku ülese võrgustiku tugevdamine, mille tulemusena on võimalik ühiselt rannapiirkondade kala ja kalatooteid tutvustada laiemale avalikkusele. Anda kohalikele ettevõtjatele võimalus pakkuda oma tooteid ja luua kliendikontakte.

Projekti tulemused: Koostööprojekti tulemusel oli neljal Harjumaa kalanduspiirkonna ja ühel Soome kalanduspiirkonna ettevõtjal võimalus kahel päeval tutvustada oma tooteid Eesti suurimal toidumessil, samuti tugevdati olemasolevaid ja loodi uusi kontakte teiste piirkondade ettevõtjatega. Oluliseks tuleb pidada asjaolu, et kalanduspiirkonnad osalesid messil ühiselt (ühine kujundus ja sarnased tootegrupid). Ühine osalemine tagas kõikidele eksponentidele külastajate suurema tähelepanu.