Koostööprojekti nimetus: Avatud kalasadamate päev 2018.
 
Koostööpartnerid: Harju Kalandusühing MTÜ, Räimeühing MTÜ ja Hara sadam MTÜ vastavalt Koostöölepingule projekti elluviimiseks (sõlmitud 16.04.2018). 
 
Koostööprojekt viidi ellu suure koostööprojekti raames, mille partnerid olid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ, Saarte Kalandus MTÜ, Virumaa Rannakalurite Selts MTÜ, Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ ja Läänemaa Rannakalanduse Selts.
 
Koostööprojekti sihtrühm: Laiem avalikkus.
 
Koostööprojekti periood: avatud kalasadamate päev toimus 28.aprillil 2018. Avatud olid järgmised sadamad üle Eesti.
Läänemaal: Puise ja Dirhami sadam.
Pärnumaal: Japsi kai, Lindi ja Võiste sadamad ning Sauga kaluriküla.
Harjumaa: Ristna, Leppneeme, Hara sadam ja Tallinna kalasadam.
Peipsil: Kolkja, Räpina ja Varnja sadam.
Saaremaal. Nasva ja Ringsu sadam.
Virumaal: Toila, Võsu ja Eisma sadam.
Võrtsjärvel: Jõesuu ja Oiu sadam.
 
Koostööprojekti eesmärk: tutvustada laiemale avalikkusele kalasadamate tööd ja kaluri elukutset. Propageerida kala tarbimist.
 
Projekti tulemused: Hara sadamat külastas hinnanguliselt 1000, Leppneeme kalasadamat 1800 külastajat. Avalikkusele on tutvustatud kalasadamaid.