TULEMUSARUANNE

 

Koostööprojekti nimetus: Rannakalandusmess

Koostööpartnerid: Perämere ranniku kalandusrühm

Koostööprojekti sihtrühm: Kalandussektor

Koostööprojekti periood: Messikülastus toimus 30.08 – 31.08.2019

Koostööprojekti eesmärk: Kutselisele rannakalandusele suunatud messi külastamine ja uute innovaatiliste lahendustega tutvumine

Projekti tulemused: Koostööprojekti tulemusel tutvusid Eesti ja Soome kalanduspiirkondade inimesed Soome LIVIA kalakooliga ja Rannakalandusmessi väljapanekutega. Osalesid messi raames korraldatud kalandusseminaril ja arendasid isiklikke suhteid piirkondade vahel.

Osalejad said ülevaate uuematest rannakalanduse tehnoloogiast, toodetest ja seadmetest. Omavaheliste arutuste käigus leiti uusi võimalusi rannakalanduspiirkondade koostööle.