Koostööprojekti nimetus: Avatud kalasadamate päev 2019.

Koostööpartnerid: Harju Kalandusühing MTÜ, Räimeühing MTÜ ja Keibu Kala MTÜ vastavalt Koostöölepingule projekti elluviimiseks (sõlmitud 15.04.2019). 

Koostööprojekt viidi ellu suure koostööprojekti raames, mille partnerid olid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ, Saarte Kalandus MTÜ, Virumaa Rannakalurite Selts MTÜ, Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ ja Läänemaa Rannakalanduse Selts.

Koostööprojekti sihtrühm: Laiem avalikkus.

Koostööprojekti periood: avatud kalasadamate päev toimus 27.aprillil 2019. Avatud olid järgmised sadamad üle Eesti.

Läänemaal: Topu ja Dirhami sadam.

Pärnumaal: Japsi kai, Lindi ja Võiste sadamad ning Pärnu Fishing Village Kaluriküla.

Harjumaa: Ristna, Leppneeme sadam ja Tallinna kalasadam.

Peipsil: Kolkja, Räpina ja Varnja sadam.

Saaremaal. Nasva, Mõntu ja Ringsu sadam.

Virumaal: Toila, Võsu ja Eisma sadam.

Võrtsjärvel: Jõesuu ja Valma sadam.

Koostööprojekti eesmärk: tutvustada laiemale avalikkusele kalasadamate tööd ja kaluri elukutset. Propageerida kala tarbimist.

Projekti tulemused: Ristna sadamat külastas hinnanguliselt 300, Leppneeme kalasadamat 1800 külastajat. Avalikkusele on tutvustatud kalasadamaid.