Leppneeme

Hara

Tapurla

TILGU

Ristna

Projektivooru 30.03. - 08.04.2021 laekus 10 taotlust.

Soovitud investeeringute kogumaht oli 311 642 eurot.

Kalapüügitoodete väärindamine või turustamine 67 980 eurot (4 taotlust).

Kalasadamate uuendamine 144 268 eurot (2 taotlust).

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 99 394 eurot (4 taotlust).