Projektivooru 10.01. - 20.01.2022 laekus 15 taotlust.

Soovitud investeeringute kogumaht oli 1 393 627 eurot.

 

Kalapüügitoodete väärindamine või turustamine 39 680 eurot (3 taotlust).

Mitmekesistamine  1 001 006 eurot (6 taotlust)

Kalasadamate uuendamine 99 919 eurot (2 taotlust).

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 253 022 eurot (4 taotlust).