Leppneeme

Hara

Tapurla

TILGU

Ristna

Euroopa Komisjoni poolt on algatatud avalik konsultatsioon, mis keskendub Euroopa Kalandusfondi (EKF) järelhindamisele ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) tulevikule pärast 2020. aastat.

Konsultatsiooni puudutav täpsem teave on avalikult kättesaadav Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi kodulehel - http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_et.htm.

Arvamuse avaldamiseks tuleb täita veebipõhine küsimustik. 

Arvamust on võimalik avaldada nii organisatsiooni, kui ettevõtte tasandil, kui ka üksikisikuna kuni18.maini 2016.a