Vello Laht (30.05.1935 - 09.06.2021)

Leinaküünlad

Meie liikmeskonna hulgast lahkus elupõline kalur Vello Laht.

"Lahe papa", nagu teda hüüti, käis merel Turbuneemest. Nõukogude ajal töötas Võidu tee ja hiljem Kirovi kalurikohoosis. Peale kolhooside lagunemist oli Kaluriühistu Räpsa rajajate hulgas ning esimene esimees. Alates 2001. aastast, 66 aastasena jätkas rannakalurina kalapüüki füüsilisest isikust ettevõtjana. Viimastel aastatel tervis küll ei lubanud tegutseda, kuid hingelt oli ta alati kalamees.

Harju Kalandusühing avaldab sügavat kaastunnet Vello lähedastele.