"Läänemere kalade ja mere seisund on viimase 50 aastaga tegelikult pidevalt paranenud, dioksiine on meie kalades pidevalt natuke vähem."  Tartu Ülikooli kalanduse vanemteadur ja Eesti Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa arvamust tervikuna võid lugeda tervikuna ERR portaalist.

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi professor Urmas Lips`i arvamusega tutvu ERR portaalis.

allikas:http://marysdrawing.me

 allikas: http://marysdrawing.me