Leppneeme

Hara

Tapurla

TILGU

Ristna

Uus uuring kinnitab, et  hüljeste ja kormoranide kasvav populatsioon põhjustab tõsist ohtu Läänemere kutselise  kalanduse jätkumisele.

Soome Loodusvarade Instituudi (LUKE) värskelt avaldatud aruanne, mis põhineb 219 kaluri intervjuul kuues Läänemere-äärses riigis, kinnitab, et hüljeste ja kormoranide toime on tõsine oht väikesemahulise rannapüügi jätkumisele. Uuring viidi läbi Rootsi, Soome, Saksamaa ja Eesti Leader- ja kalanduse kohalike algatusrühmade riikidevahelise koostööprojekti raames. Esmakordselt hinnati hüljeste ja kormoranide põhjustatud kahjustusi ulatuslikult mitmes Läänemere riigis.

Läänemere hülge- ja kormoranipopulatsioonid põhjustavad otseseid ja kaudseid kahjusid peamiselt traditsioonilisele väikesemahulisele rannapüügile - kalavarude ja kalade käitumise muutused, kalasaagi vähenemine ning püügivahendite ja kalade kahjustused. Aruandes käsitletakse mõjude ja põhjuste paljususi läbilõikeliselt, et kavandada kalurite ja muude sidusrühmade koostööd hüljeste ja kormoranide põhjustatud probleemide leevendamiseks.

“Hüljeste ja kormoranide probleem tingib vajaduse muuta kalapüügistrateegiaid ning tegema lisainvesteeringuid, kuid selleks on kalurite võimalused vähenemas. Samal põhjusel ei ole ka kutselise kaluri amet noorele inimesele huvipakkuv ja atraktiivne“ seisab aruandes.

Link: Hüljeste ja kormoranide mõju Läänemere kutselistele kaluritele

Hallhülged

 

 

Harju Kalandusühingu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 14. novembril 2019 a kell 17.00.

Koosolek toimub Tallinna Lennujaama Huvikeskuses. 

PÄEVAKORD:

1. Harjumaa kalavarude seisukord (kalateadlane Martin Kesler)

2. Sisehindamise tulemuste tutvustamine

3. Strateegia muutmine

4. Rakenduskava 2019 muutmine

5. Rakenduskava 2020 - 2022 heakskiitmine

6. Juhatuse liikmete määramine

7. Hindamiskomisjoni liikmete valimine

8. Avatud kalasadamate päev 2020

9. Määruse nr 19 muudatuste tutvustamine

10. Muud kohapeal algatatud küsimused

 

Lisainformatsioon

Tallinna Lennujaama Tartu maantee poolse külje all asuv 1920-1930ndatest pärit paekivihoone on renoveeritud 2016. aastal lennujaama vabatahtlike abiga, säilitades hoone originaalsust ja väärikust.

Toredalt nostalgiline ja privaatsust pakkuv punase telliskivi kujundusega ruum pakub palju avastamisrõõmu Tallinna lennujaamast ja Eesti lennundusest.

Huvikeskuse hoovis saab tasuta parkida MAX.12-15 auto korraga (olenevalt kuidas pargitakse). Ülejäänud autod on võimlik parkida reisterminali ette parkimismajja.

Liiklusskeem huvikeskus

 

     

 

     Ants Matkur (09.05.1948 - 20.09.2019)

candles

Meie liikmeskonda on tabanud raske kaotus, lahkus Ants Matkur, rannakalur, kes oli ka meie hindamiskomisjoni liige.

Ants Matkur oli väga põhjalike ja laialdaste teadmistega, sügava analüütilise mõtlemisega ning praktiliste oskustega kolleeg. Olles äärmiselt töökas, kohusetundlik ja aus, võitis ta paljude kolleegide lugupidamise. Hea suhtlejana, laia silmaringiga oli ta hinnatud kaaslane kolleegide hulgas. Paljud Antsu plaanid jäid lõpuni viimata, kuid mälestus heast ja abivalmis kolleegist jääb meie südameisse elama.

Harju Kalandusühing mälestab tänumeeles suurepärast kompanjoni ja avaldab kaastunnet lähedastele.