Leppneeme

Hara

Tapurla

TILGU

Ristna

logo

 

Sinine2

Kolmapäev 26. Mai | 10:00 – 12:00

Brüsselis ja veebis

Juhivad Euroopa Parlamendi liikmed Nils Torvalds ja Emma Wiesner

Loe seminari päevakava

 

 REGISTREERI SIIN

 Pilt

Läänemere väikekaluritel on hüljeste ja kormoranide  kasvavast kisklusest otsene ja kaudne mõju. Loodus- ja linnudirektiiviga edukalt kaitstud Läänemere hüljeste ja kormoranide populatsioon on viimaste aastakümnete jooksul dramaatiliselt suurenenud. Sellel on märkimisväärne mõju kalavarudele, vähendades seeläbi kohalikku püüki ja väikesemahulise kalapüügi tasuvust. Lisaks tekitavad hallhülged otsest kahju püügivahenditele ja levitavad nii kaladele kui inimestele kahjulikke parasiite. Kormoranide ja hallhüljeste kisklus on väikekalurite üks peamisi väljakutseid oma sektori ellujäämisele. See seab ohtu rannakogukondade toimetuleku ja vähendab karmilt kohaliku värske kala pakkumist toidulauale. Ilma parandusmeetmeteta näib tõenäoline, et kalurid kaotavad võimaluse tuua kohalikult püütud värsket kala turgudele ja nende tarbijatele.

Seda silmas pidades lõid neliteist Soome, Rootsi, Eesti ja Saksamaa kalanduse kohaliku algatusgruppi (FLAG-i) Läänemere hüljeste ja kormoranide riikidevahelise koostöö projekti, et uurida hülge- ja kormoranipopulatsiooni suurenemise majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid Läänemere väikesemahulisele rannakalandusele. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF-i) 2014–2020.a rahastatud projekti eesmärk on leida ja arendada säästvaid lahendusi mereressursside haldamiseks, et kindlustada Läänemere piirkonna väikesemahulise kalanduse tulevik.

Sellel seminaril tutvustatakse Läänemere hüljeste ja kormoranide projekti järeldusi röövluse sotsiaal-majanduslike mõjude kohta, võimalikke  kaitse- ja leevendusmeetmeid, mida erinevad otsustustasandid peaksid võtma väikesemahulise kalanduse tagamiseks Läänemere rannakalandussektoris, säilitamaks tarbijatele kohaliku värske kala ostmise võimalus.

 

 

Logod

 

 

 

Projektivooru 30.03. - 08.04.2021 laekus 10 taotlust.

Soovitud investeeringute kogumaht oli 311 642 eurot.

Kalapüügitoodete väärindamine või turustamine 67 980 eurot (4 taotlust).

Kalasadamate uuendamine 144 268 eurot (2 taotlust).

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 99 394 eurot (4 taotlust).